Njomza Mjeku

Të flasë gjuhën frënge është njëra nga dëshirat e mia të fëmijërisë, të cilës jam duke i dhënë jetë çdo ditë e më shumë! Më saktësisht, duke qenë pjesë e Aleancës Franceze në Prishtinë, si studente e gjuhës frënge, në kurset që Aleanca Franceze ofron, dhe si vullnetare, unë çdo ditë e më shumë flas frëngjisht, kuptoj dhe lexoj më mirë. Çdonjëri person që punon në këtë vend ta krijon ndjesinë se në Aleancën Franceze je në shtëpinë tënde!

X