Ju duhet t’i vlerësoni aftësitë tuaja të frëngjishtes për arsye akademike, profesionale ose personale?

TCF është test zyrtar i siguruar nga Ministria e Arsimit të Lartë dhe Kërkimeve. Ky test vlerëson aftësitë e frëngjishtes, duke u fokusuar në kuptuarit me gojë dhe me shkrim, si dhe të kuptuarit e sintaksës dhe gramatikës.

TCF përbëhet nga 3 pjesë: Pyetje me përzgjedhje të shumëfishta, shprehje me shkrim dhe shprehje me gojë (intervistë me ekzaminues).

Pas testit, ju do të pajiseni me një certifikatë të vlefshme për dy vite.

Përgatituni për testet TCF nga TV5Monde: https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf

X