Sesionet e ardhshme

DELF për gjithë publikun⁣
⁣9-10 dhjetor 2020 – regjistrimi 29 tetor-29 nëntor 2020⁣

DELF Prim⁣
2021⁣

DELF Junior⁣
2021⁣

TCF Tout Public⁣
4 shtator 2020 – regjistrimi 15-30 korrik 2020⁣

TCF Për nënshtetësi franceze⁣
4 shtator 2020 – regjistrimi 15-30 korrik 2020⁣

TCF Canada⁣
4 shtator 2020 – regjistrimi 15-30 korrik 2020⁣

TCF Québec⁣
4 shtator 2020 – regjistrimi 15-30 korrik 2020

X