Sesionet e ardhshme

DELF për gjithë publikun⁣
25-26 mars 2021– regjistrimi 18 shkurt-18 mars 2021⁣
⁣24-25 qershor 2021– regjistrimi 18 maj-18 qershor 2021⁣
9-10 dhjetor 2021– regjistrimi 2 nëntor-2 dhjetor 2021⁣
DELF Prim⁣
29 maj 2021– regjistrimi 1 shkurt-13 mars 2021⁣
DELF Junior⁣
22 maj 2021– regjistrimi 15 prill-15 maj 2021⁣
TCF Tout Public⁣
12 maj 2021 – regjistrimi 12 shkurt-12 prill 2021
2 shtator 2021 – regjistrimi 2 qershor-2 gusht 2021
TCF Për nënshtetësi franceze⁣
12 maj 2021 – regjistrimi 12 shkurt-12 prill 2021
2 shtator 2021 – regjistrimi 2 qershor-2 gusht 2021
TCF Canada⁣
12 maj 2021 – regjistrimi 12 shkurt-12 prill 2021⁣
2 shtator 2021 – regjistrimi 2 qershor-2 gusht 2021
TCF Québec⁣
12 maj 2021 – regjistrimi 12 shkurt-12 prill 2021
2 shtator 2021 – regjistrimi 2 qershor-2 gusht 2021
X