Sesionet e ardhshme

DELF-DALF për gjithë publikun
23-24 qershor 2022 – regjistrimi 13 maj-13 qershor 2022
8-9 dhjetor 2022 – regjistrimi 28 tetor-29 nëntor 2022

DELF Prim
2023

DELF Junior
2023

TCF Tout Public
7 shtator 2022 – regjistrimi 7 qershor-29 korrik 2022

TCF IRN (Intégration, Résidence, Nationalité)
7 shtator 2022 – regjistrimi 7 qershor-29 korrik 2022

TCF Canada
7 shtator 2022 – regjistrimi 7 qershor-29 korrik 2022

TCF Québec
7 shtator 2022 – regjistrimi 7 qershor-29 korrik 2022

X