Sesionet e ardhshme

DELF-DALF për gjithë publikun
29-30 mars 2023 – regjistrimi 15 shkurt-15 mars 2023

21-22 qershor 2023 – regijistrimi 8 maj-8 qershor 2023
6-7 dhjetor 2023 – regijistrimi 22 tetor-22 nëntor 2023

DELF Prim
3 qershor 2023 – regjistrimi 7 mars-7 prill 2023

DELF Junior
20 maj 2023 – regijistrimi 5 prill-5 maj 2023

TCF Tout Public
11 maj 2023 – regijistrimi 28 shkurt-30 mars 2023
7 shtator 2023 – regijistrimi 27 qershor-27 korrik 2023

TCF IRN (Intégration, Résidence, Nationalité)
11 maj 2023 – regijistrimi 28 shkurt-30 mars 2023
7 shtator 2023 – regijistrimi 27 qershor-27 korrik 2023

TCF Canada
11 maj 2023 – regijistrimi 28 shkurt-30 mars 2023
7 shtator 2023 – regijistrimi 27 qershor-27 korrik 2023

TCF Québec
11 maj 2023 – regijistrimi 28 shkurt-30 mars 2023
7 shtator 2023 – regijistrimi 27 qershor-27 korrik 2023

X