Institucionet / Bizneset

Institucionet / Bizneset

Jeni duke kërkuar trajnimin e punonjësve tuaj në frëngjisht, shqip ose serbisht? Na kontaktoni për të organizuar kurse në ambientet tuaja ose në Aleancën Franceze.
25 € në orë dhe për grup (max 14 studentë)

X