KURSET TONA

Ne ofrojmë kurse të gjuhës frënge,
shqipe dhe serbe dhe jemi institucioni i vetëm që
ofrojmë diploma zyrtare të gjuhës frënge
Më shumë se 15 vite eksperiencë
në gjuhën frënge

KURSET TONA

Ne ofrojmë kurse të gjuhës frënge,
shqipe dhe serbe dhe jemi institucioni i vetëm që
ofrojmë diploma zyrtare të gjuhës frënge
Më shumë se 15 vite eksperiencë
në gjuhën frënge

Më shumë

Aleanca Française organizon shumë
ngjarje kulturore për t'ju dhënë mundësinë që të njihni
më mirë kulturën dhe jetën në Francë.
Zbuloni kulturën franceze

Më shumë

Aleanca Française organizon shumë
ngjarje kulturore për t'ju dhënë mundësinë që të njihni
më mirë kulturën dhe jetën në Francë.
Zbuloni kulturën franceze
Kurset në distancë

KURSET TONA

Ne ofrojmë kurse të gjuhës frënge,
shqipe dhe serbe dhe jemi institucioni i vetëm që
ofrojmë diploma zyrtare të gjuhës frënge
Më shumë se 15 vite eksperiencë
në gjuhën frënge

Si të regjistroheni për kurset në distance?

Kurset në distancë

Certifikimet DELF-DALF

Aleanca Franceze është e vetmja qendër e autorizuar në Kosovë që ofron çertifikata zyrtare të gjuhës frënge të cilat janë të vlefshme për tërë jetën dhe poashtu njihen ndërkombëtarisht.

Ligjërues të kualifikuar

Mësimdhënësit tanë janë të trajnuar mirë dhe praktikojnë një qasje moderne në mësimin e gjuhëve në grupe të vogla për të lehtësuar bashkëveprimet.

Mediateka

Me më shumë se 3 000 libra, DVD dhe CD, Aleanca Franceze ka koleksionin më të madh të librave në gjuhën frënge të Kosovës.

Mirësevini në Aleancën Franceze te Prishtinës

Aleanca Franceze e Prishtinës është një OJQ lokale e themeluar në vitin 2002 si Qendër Kulturore Franceze, e cila në vitin 2011 u bë Aleancë Franceze.

Ne jemi e vetmja qendër e akredituar për provimet DELF-DALF në Kosovë, të cilat njihen ndërkombëtarisht dhe janë tëvlefshme për tërë jetën.

Aleanca Franceze është një qendër e cila promovon gjuhën frënge, kulturën frankofone dhe shkëmbimet kulturore midis Francës dhe Kosovës.

Aleanca Franceze ofron shumë mundësi për të mësuar gjuhën frënge, shqipe dhe serbe, përmes kurseve, por edhe duke marrë pjesë në eventet tona të shumta kulturore: shfaqjet e filmave, debatet, konferencat etj.

Kurse të zgjedhura

Studime në Francë

Çfarë thonë studentët tanë

18
INSTRUKTORË PROFESIONAL
76
KURSE TË REJA ÇDO VIT
5
SEANCA TË PROVIMEVE ÇDO VIT
2695
STUDENTË QË NGA VITI 2016
X