Gjuhët lokale

  Gjuhët lokale

  Shqip dhe serbisht
  Libri: Shqip AL/Učimo srpski

  Sapo keni mbërritur në Prishtinë dhe nuk keni shumë njohuri në gjuhën shqipe? Bashkangjitjuni kurseve tona për të mësuar gjuhën dhe për të mos pasur vështirësi në jetën e përditshme. Ose bashkangjituni kurseve tona të serbishtës për të mësuar një nga gjuhët zyrtare të Kosovës, që do t’ju ndihmojë të komunikoni në të gjithë Ballkanin.
  Çdo sesion do të zgjasë 10 javë ku përfshihen 20 orë kurse me çmim 90 €.

  Shqip:
  Fillestar   ­­ ­    ­­ ­  E hënë,e mërkurë: 19:00-20:00

  Serbisht:
  Fillestar   ­­ ­    ­­ ­  E martë,e enjte: 19:00-20:00

  Price

  90.00€

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  X