Fëmijët dhe adoleshentët

Fëmijët dhe adoleshentët

Fëmijët (6 deri në 10 vjeç)
Njësitë prej 20 orësh (2.5 muaj), 60 €
Metoda: Les Loustics
Përmes këtij kursi, fëmijët futen në kulturën frënge, familjarizohen me gjuhën frënge dhe nxisin inteligjencën dhe kreativitetin e tyre përmes aktiviteteve të larmishme të të mësuarit, si këngë, lojëra, luajtje rolesh dhe tregime.
Dy herë në javë për 1 orë

Adoleshentët (11-18 vjeç)
Njësitë prej 20 orësh (2.5 muaj), 60 €
Metoda: Adosphère
Adoleshentët mësojnë të flasin, lexojnë dhe shkruajnë në frëngjisht me materiale dhe metoda të përshtatura për moshën dhe interesat e tyre.
Dy herë në javë nga 1 orë

X