Kurset në gjuhën serbe

Kurset në gjuhën serbe

Bashkangjituni kurseve tona për të mësuar një nga gjuhët zyrtare të Kosovës, të folur edhe në Serbi, Mal të Zi, Kroaci, Bosnjë dhe vendet fqinje.
Njësitë prej 20 orësh (2.5 muaj), 90 €

X