Biblioteka/mediateka

Me më shumë se 3 000 libra, DVD dhe CD, Aleanca Franceze ka koleksionin më të madh të librave në gjuhën frënge të Kosovës. Të gjithë janë mirëseardhur të vijë dhe të lexojë, të studiojë ose të përdorin kompjuterët dhe tabletët tanë.
Studentët tanë mund të huazojnë libra, CD dhe DVD pa pagesë.

X