All Courses

Showing 1-8 of 8 results
120.00€

Niveli i avancuar (B2)

Niveli i avancuar (B2) Libri: Alter Ego +3/4 Komunikoni në mënyrë të pavarur, më rrjedhshëm dhe me spontanitet. Pas përfundimit të nivelit B2 (150 orë), mund të kaloni provimin DELF B2 dhe të aplikoni për studime Master në Francë. Niveli B2 ndahet në 5 sesione prej 30 orësh. Çdo sesion…
0
X