Elementar (A2)

  Elementar (A2)
  Libri: Alter Ego +1/2

  Flisni për veten dhe mjedisin tuaj, jepni mendimin tuaj
  rreth jetës së përditshme. Pas përfundimit të nivelit
  A2 (90 orë), mund të kaloni provimin DELF A2.
  Niveli A2 ndahet në 3 sesione prej 30 orësh. Çdo sesion
  do të zgjasë 10 javë dhe kushton 100 €.
  Sesionet intezive zgjasin 5 javë dhe kushtojnë 100 €.

  Orari:
  A2.1    E martë,e enjte: 18:00-19:30
  A2.2    E martë,e enjte: 18:00-19:30
  A2.3    E martë,e enjte: 18:00-19:30

  Price

  100.00€
  X