Course Tag: beginer

90.00€

Fillestar (A1)

Fillestar (A1) Libri: Alter Ego +1 Mësoni frëngjishten bazike për të prezantuar veten dhe për të komunikuar në jetën e përditshme. Pas për- fundimit të nivelit A1 (60 orë), mund të kaloni provimin DELF A1. Niveli A1 ndahet në 2 sesione prej 30 orësh. Çdo sesion do të zgjasë 10…
0
X