Course Tag: Android

120.00€

Mesatar (B1)

Mesatar (B1) Libri: Alter Ego +2/3 Fitoni aftësitë gjuhësore për të trajtuar shumicën e situatave në një vend frankofon dhe zotëroni nocione më komplekse të gramatikës. Pas përfundimit të nivelit B1 (120 orë), mund të kaloni provimin DELF B1. Niveli B1 ndahet në 4 sesione prej 30 orësh. Çdo sesion…
0
20.00€

Kurse individuale

Kurse individuale Ende nuk e keni gjetur atë që e kërkoni? Kurset individuale janë më fleksibile, me orare të përshtatura sipas dëshirës suaj. Frëngjisht, shqip dhe serbisht, për të gjitha moshat dhe të gjitha nivelet. 20€ për një orë, +6€ për një student shtesë.
0
X