Course Isotope 2

User Avatar
/ 0Review

Niveli i avancuar (B2)

Niveli i avancuar (B2) Libri: Alter Ego +3/4 Komunikoni në mënyrë të pavarur, më rrjedhshëm dhe me spontanitet. Pas përfundimit të nivelit B2 (150 orë), mund të kaloni provimin DELF B2 dhe të aplikoni për studime Master në Francë. Niveli B2 ndahet në 5 sesione prej 30 orësh. Çdo sesion…
0 Student
120.00€
User Avatar
/ 0Review

Institucionet dhe bizneset

Institucionet dhe bizneset Jeni duke kërkuar kurse të gjuhës frënge, shqipe dhe serbe për punonjësit tuaj? Që nga viti 2011, Aleanca Franceze ka punuar me institucionet dhe kompanitë e sektorit privat për të ofruar kurse gjuhësore profesionale.Ju mund të na kontaktoni për të organizuar kurse në ambientet tuaja ose në…
0 Student
30.00€
User Avatar
/ 0Review

Gjuhët lokale

Gjuhët lokale Shqip dhe serbisht Libri: Shqip AL/Učimo srpski Sapo keni mbërritur në Prishtinë dhe nuk keni shumë njohuri në gjuhën shqipe? Bashkangjitjuni kurseve tona për të mësuar gjuhën dhe për të mos pasur vështirësi në jetën e përditshme. Ose bashkangjituni kurseve tona të serbishtës për të mësuar një nga…
0 Student
90.00€
User Avatar
/ 0Review

Fillestar (A1)

FILLESTAR (A1 ) Libri: Alter Ego +1 Mësoni frëngjishten bazike për të prezantuar veten dhe për të komunikuar në jetën e përditshme. Pas përfundimit të nivelit A1 (60 orë), mund të kaloni provimin DELF A1.  Niveli A1 ndahet në 2 sesione prej 30 orësh.  Çdo sesion do të zgjasë 10…
0 Student
100.00€
User Avatar
/ 0Review

Elementar (A2)

Elementar (A2) Libri: Alter Ego +1/2 Flisni për veten dhe mjedisin tuaj, jepni mendimin tuaj rreth jetës së përditshme. Pas përfundimit të nivelit A2 (90 orë), mund të kaloni provimin DELF A2. Niveli A2 ndahet në 3 sesione prej 30 orësh. Çdo sesion do të zgjasë 10 javë dhe kushton…
0 Student
100.00€
User Avatar
/ 0Review

Fëmijët dhe adoleshentët

Fëmijë dhe adoleshentë Libri: Les Loustics / Décibels Asnjëherë nuk është shumë herët për të mësuar frëngjisht! Nëpërmjet këtij kursi, fëmijët njoftohen me kul- turën franceze, poashtu edhe me gjuhën frënge dhe nxisin inteligjencën dhe kreativitetin e tyre përmes ak- tiviteteve të ndryshme,siç janë: këngët, lojërat, loja e roleve dhe…
0 Student
60.00€
User Avatar
/ 0Review

Mesatar (B1)

Mesatar (B1) Libri: Alter Ego +2/3 Fitoni aftësitë gjuhësore për të trajtuar shumicën e situatave në një vend frankofon dhe zotëroni nocione më komplekse të gramatikës. Pas përfundimit të nivelit B1 (120 orë), mund të kaloni provimin DELF B1. Niveli B1 ndahet në 4 sesione prej 30 orësh. Çdo sesion…
0 Student
120.00€
User Avatar
/ 0Review

Kurse individuale

Kurse individuale Ende nuk e keni gjetur atë që e kërkoni? Kurset individuale janë më fleksibile, me orare të përshtatura sipas dëshirës suaj. Frëngjisht, shqip dhe serbisht, për të gjitha moshat dhe të gjitha nivelet. 20€ për një orë, +6€ për një student shtesë.
0 Student
20.00€
X