En avril, l’Alliance française de Pristina organise une nouvelle session de cours de français pour enfants.
Cette session  commencera le lundi 14 avril et s’achèvera le 5 juin 2015.

Në prill, Aleanca franceze e Prishtinës organizon sesionin e ri të kurseve të gjuhës frënge për të femije.
Ky sesion do të fillojë të henen me 14 prill dhe do të përfundon me 5 qershor 2015.

In April, the Alliance française de Pristina will start a new session of French classes for children.

The session will start on the 14th of April and will end on the 5th of June 2015.