OlalaMë 28 Shtator 2015, Aleanca franceze e Prishtinës organizon

 sesionin e ri të kurseve të frëngjishtes, të shqipes dhe të serbishtës

 për të rriturit, për fëmijë dhe për adoleshentë.

 

 

Për orarin me detaje klikoni këtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allianze francaise shqip