The Alliance Française organizes a summer camp for children and teenagers, "Francophone Summer", from July 31st to August 4th, from 9am to 5pm.
 
For 5 days, about 15 young people aged 10 to 17 will receive two hours of French lessons every morning; additionally, they will be able to take part in a wide range of creative workshops as well as cultural activities (film screening, discovery of the heritage of Pristina and its surroundings ...).

Subscription fees are priced at 60 euros per child for the whole week. Do come join!

OlalaMë 28 Shtator 2015, Aleanca franceze e Prishtinës organizon sesionin e ri të kurseve të frëngjishtes, të shqipes dhe të serbishtës për të rriturit, për fëmijë dhe për adoleshentë.

 

Për orarin me detaje klikoni këtu

 

 

 

  

allianze francaise shqip

summercamp1Kampi veror-prej moshës 5 vjeçare

Mëso dhe luaj frëngjisht

Kampi zhvillohet në një ambient frankofon çdo ditë të javës me aktiviteteve të ndryshme :

art, punë dore , këngë, lojëra dhe shumë më tepër ...

Të gjithë fëmijët janë të mirëpritur, pavarësisht nga niveli i tyre në frëngjisht.

Oferta e Kamp-it veror